จำนวนนักท่องเที่ยวรายวัน

ประจำวันที่:
ลำดับที่ ชื่ออุทยานแห่งชาติ ชาวไทย(เด็ก) ชาวไทย(ผู้ใหญ่) ชาวไทยไม่เก็บค่าบริการ(เด็ก) ชาวไทยไม่เก็บค่าบริการ(ผู้ใหญ่) ไม่เก็บค่าบริการ(ผู้สูงอายุ) ไม่เก็บค่าบริการ(พระภิกษุ สามเณร) ไม่เก็บค่าบริการ(คนพิการ) ชาวไทย(รวม) ชาวต่างชาติ(รวม) รวมทั้งสิ้น
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
1
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
0000000000
2
อุทยานแห่งชาติทับลาน
0000000000
3
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
0000000000
4
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
5
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
0000000000
6
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2
7
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
0000000000
8
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
0000000000
9
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
0000000000
10
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
0000000000
11
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
0000000000
12
อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
0000000000
13
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
0000000000
14
วนอุทยานเขาแหลมสิงห์
0000000000
15
วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
16
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
0000000000
17
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
0000000000
18
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
0000000000
19
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
0000000000
20
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
0000000000
21
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
0000000000
22
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
0000000000
23
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
0000000000
24
อุทยานแห่งชาติพุเตย
0000000000
25
วนอุทยานถ้ำเขาน้อย
0000000000
26
วนอุทยานพระแท่นดงรัง
0000000000
27
วนอุทยานพุม่วง
0000000000
28
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
29
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
0000000000
30
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
0000000000
31
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
0000000000
32
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
0000000000
33
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
0000000000
34
อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการฯ)
0000000000
35
วนอุทยานปราณบุรี
0000000000
36
วนอุทยานเขานางพันธุรัต
0000000000
37
วนอุทยานชะอำ
0000000000
38
วนอุทยานป่ากลางอ่าว
0000000000
39
วนอุทยานแม่รำพึง
0000000000
40
วนอุทยานท้าวโกษา
0000000000
41
วนอุทยานห้วยน้ำซับ
0000000000
42
วนอุทยานเขาตาม่องลาย
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
43
อุทยานแห่งชาติเขาสก
0000000000
44
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
0000000000
45
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
0000000000
46
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
0000000000
47
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
0000000000
48
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
0000000000
49
อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
0000000000
50
อุทยานแห่งชาติคลองพนม
0000000000
51
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
0000000000
52
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
0000000000
53
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
0000000000
54
วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5
55
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
0000000000
56
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
0000000000
57
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
0000000000
58
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
0000000000
59
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
0000000000
60
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
0000000000
61
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
0000000000
62
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
0000000000
63
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
0000000000
64
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
0000000000
65
อุทยานแห่งชาติเขานัน
0000000000
66
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
0000000000
67
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
0000000000
68
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
0000000000
69
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
0000000000
70
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
0000000000
71
อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
0000000000
72
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
0000000000
73
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)
0000000000
74
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
0000000000
75
วนอุทยานน้ำตกรามัญ
0000000000
76
วนอุทยานสระนางมโนราห์
0000000000
77
วนอุทยานน้ำตกพ่าน
0000000000
78
วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง
0000000000
79
วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
80
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
0000000000
81
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
0000000000
82
วนอุทยานควนเขาวัง
0000000000
83
วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
0000000000
84
อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
85
อุทยานแห่งชาติบางลาง
0000000000
86
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
0000000000
87
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
0000000000
88
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)
0000000000
89
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชีโป (เตรียมการฯ)
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
90
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
0000000000
91
อุทยานแห่งชาติไทรทอง
0000000000
92
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
0000000000
93
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
94
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
0000000000
95
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
0000000000
96
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
0000000000
97
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
0000000000
98
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
0000000000
99
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
0000000000
100
วนอุทยานภูผาล้อม
0000000000
101
วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส
0000000000
102
วนอุทยานหริรักษ์
0000000000
103
วนอุทยานผางาม
0000000000
104
วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา
0000000000
105
วนอุทยานภูบ่อบิด
0000000000
106
วนอุทยานโกสัมพี
0000000000
107
วนอุทยานชีหลง
0000000000
108
วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง
0000000000
109
วนอุทยานภูพระ
0000000000
110
วนอุทยานภูแฝก
0000000000
111
วนอุทยานน้ำตกตาดสูง
0000000000
112
วนอุทยานภูหัน-ภูระงำ
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
113
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
0000000000
114
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
0000000000
115
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
0000000000
116
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
0000000000
117
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
0000000000
118
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
0000000000
119
วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง
0000000000
120
วนอุทยานน้ำตกผาหลวง
0000000000
121
วนอุทยานดงบังอี่
0000000000
122
วนอุทยานป่าสนหนองคู
0000000000
123
วนอุทยานพนมสวาย
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
124
อุทยานแห่งชาติภูพาน
0000000000
125
อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)
0000000000
126
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
0000000000
127
อุทยานแห่งชาติภูผายล
0000000000
128
อุทยานแห่งชาติภูลังกา
0000000000
129
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
0000000000
130
อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการ)
0000000000
131
วนอุทยานวังสามหมอ
0000000000
132
วนอุทยานน้ำตกคอยนาง (ธารงาม)
0000000000
133
วนอุทยานภูเขาสวนกวาง
0000000000
134
วนอุทยานภูผาแด่น
0000000000
135
วนอุทยานบัวบาน
0000000000
136
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
137
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
0000000000
138
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
0000000000
139
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
0000000000
140
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
0000000000
141
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
0000000000
142
อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
0000000000
143
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
0000000000
144
อุทยานแห่งชาติแควน้อย (เตรียมการฯ)
0000000000
145
อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่
0000000000
146
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
0000000000
147
วนอุทยานห้วยน้ำลี
0000000000
148
วนอุทยานวังยาว
0000000000
149
วนอุทยานบึงสามพัน
0000000000
150
วนอุทยานต้นสักใหญ่
0000000000
151
วนอุทยานเขารัง
0000000000
152
วนอุทยานเขาพลึง-บ้านด่าน
0000000000
153
วนอุทยานน้ำตกแม่เฉย
0000000000
154
วนอุทยานดงเจริญ
0000000000
155
วนอุทยานวังท่าดี
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
156
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
0000000000
157
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
0000000000
158
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
0000000000
159
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
0000000000
160
วนอุทยานเขาหลวง
0000000000
161
วนอุทยานถ้ำเขาวง
0000000000
162
วนอุทยานห้วยคต
0000000000
163
วนอุทยานนครไชยบวร
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
164
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
0000000000
165
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
0000000000
166
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
0000000000
167
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
0000000000
168
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
0000000000
169
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
0000000000
170
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
0000000000
171
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการฯ)
0000000000
172
อุทยานแห่งชาติแม่จริม
0000000000
173
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
0000000000
174
วนอุทยานแพะเมืองผี
0000000000
175
วนอุทยานดอยม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง
0000000000
176
วนอุทยานผาหลักหมื่น
0000000000
177
วนอุทยานถ้ำผาตูบ
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
178
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
0000000000
179
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
0000000000
180
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)
0000000000
181
อุทยานแห่งชาติแม่วะ
0000000000
182
อุทยานแห่งชาติดอยจง
0000000000
183
อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต
0000000000
184
วนอุทยานม่อนพระยาแช่
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
185
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
0000000000
186
อุทยานแห่งชาติแม่เมย
0000000000
187
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)
0000000000
188
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
0000000000
189
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
0000000000
190
อุทยานแห่งชาติลานสาง
0000000000
191
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
0000000000
192
อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ)
0000000000
193
วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ
0000000000
194
วนอุทยานพระธาตุห้วยลึก
0000000000
195
วนอุทยานถ้ำลม-ถ้ำวัง
0000000000
196
วนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ
0000000000
197
วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน
0000000000
198
วนอุทยานแก่งห้วยตาก
0000000000
199
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
200
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
0000000000
201
อุทยานแห่งชาติขุนแจ
0000000000
202
อุทยานแห่งชาติภูซาง
0000000000
203
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
0000000000
204
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการฯ)
0000000000
205
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
0000000000
206
อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)
0000000000
207
วนอุทยานน้ำตกห้วยก้างปลา
0000000000
208
วนอุทยานดอยกาดผี
0000000000
209
วนอุทยานดอยภูชี้ฟ้า
0000000000
210
วนอุทยานถ้ำผาแล
0000000000
211
วนอุทยานดอยหัวแม่คำ
0000000000
212
วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง
0000000000
213
วนอุทยานริมโขง
0000000000
214
วนอุทยานภูชมดาว
0000000000
215
วนอุทยานสันผาพญาไพร
0000000000
216
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก
0000000000
217
วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง
0000000000
218
วนอุทยานน้ำตกตาดควัน
0000000000
219
วนอุทยานห้วยน้ำช้าง
0000000000
220
วนอุทยานดอยพระบาท
0000000000
221
วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู
0000000000
222
วนอุทยานพญาพิภักดิ์
0000000000
223
วนอุทยานน้ำตกแม่โท
0000000000
224
วนอุทยานภูลังกา
0000000000
225
วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง
0000000000
226
วนอุทยานน้ำตกมิโอฉ่อเต๊ะ
0000000000
227
วนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น
0000000000
228
วนอุทยานเขาพันปี
0000000000
229
วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์
0000000000
230
วนอุทยานร่องคำหลวง
0000000000
231
วนอุทยานห้วยทรายมาน
0000000000
232
วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน
0000000000
233
วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ
0000000000
234
วนอุทยานแม่สลอง
0000000000
235
อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
236
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
0000000000
237
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
0000000000
238
อุทยานแห่งชาติผาแดง
0000000000
239
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
0000000000
240
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
0000000000
241
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
0000000000
242
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
0000000000
243
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
0000000000
244
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)
0000000000
245
อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการฯ)
0000000000
246
อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เตรียมการฯ)
0000000000
247
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
0000000000
248
อุทยานแห่งชาติขุนขาน
0000000000
249
อุทยานแห่งชาติแม่วาง
0000000000
250
วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี
0000000000
251
วนอุทยานดอยเวียงแก้ว
0000000000
252
อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)
0000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
253
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ
0000000000
254
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
0000000000
255
อุทยานแห่งชาติสาละวิน
0000000000
256
อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการฯ)
0000000000
257
วนอุทยานไม้สักใหญ่
0000000000
258
วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย
0000000000
259
วนอุทยานถ้ำธาราลอด
0000000000
260
วนอุทยานน้ำตกกลอโค๊ะ
0000000000
261
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่แสด
0000000000
262
วนอุทยานแก้วโกมล
0000000000
263
วนอุทยานทุ่งบัวตอง
0000000000
264
วนอุทยานน้ำตกแม่ยวมหลวง
0000000000
265
วนอุทยานน้ำตกไม้ซางหนาม
0000000000
266
วนอุทยานผาหินตั้ง
0000000000
267
อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการฯ)
0000000000