จำนวนยานพาหนะรายวัน

ประจำวันที่:
ลำดับที่ ชื่ออุทยานแห่งชาติ จักรยาน จักรยานยนต์ รถเก๋ง รถตู้ รถ SUV รถโดยสารขนาดใหญ่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง รถโดยสารขนาดมากกว่า 24 ที่นัง รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ เรือพาย เรือยนต์ขนาดไม่เกิน 10 คน เรือยนต์ขนาด 11-24 คน เรือยนต์ขนาด 25-50 คน เรือยนต์ขนาด 51-100 คน เรือยนต์ขนาด 100 คนขึ้นไป พาหนะอื่น รวมทั้งสิ้น
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
1
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
000000000000000
2
อุทยานแห่งชาติทับลาน
000000000000000
3
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
000000000000000
4
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
5
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
000000000000000
6
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2
7
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
000000000000000
8
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
000000000000000
9
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
000000000000000
10
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
000000000000000
11
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
000000000000000
12
อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
000000000000000
13
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
000000000000000
14
วนอุทยานเขาแหลมสิงห์
000000000000000
15
วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
16
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
000000000000000
17
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
000000000000000
18
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
000000000000000
19
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
000000000000000
20
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
000000000000000
21
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
000000000000000
22
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
000000000000000
23
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
000000000000000
24
อุทยานแห่งชาติพุเตย
000000000000000
25
วนอุทยานถ้ำเขาน้อย
000000000000000
26
วนอุทยานพระแท่นดงรัง
000000000000000
27
วนอุทยานพุม่วง
000000000000000
28
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
29
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
000000000000000
30
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
000000000000000
31
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
000000000000000
32
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
000000000000000
33
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
000000000000000
34
อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการฯ)
000000000000000
35
วนอุทยานปราณบุรี
000000000000000
36
วนอุทยานเขานางพันธุรัต
000000000000000
37
วนอุทยานชะอำ
000000000000000
38
วนอุทยานป่ากลางอ่าว
000000000000000
39
วนอุทยานแม่รำพึง
000000000000000
40
วนอุทยานท้าวโกษา
000000000000000
41
วนอุทยานห้วยน้ำซับ
000000000000000
42
วนอุทยานเขาตาม่องลาย
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
43
อุทยานแห่งชาติเขาสก
000000000000000
44
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
000000000040105
45
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
000000000000000
46
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
000000000000000
47
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
000000000000000
48
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
000000000000000
49
อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
000000000000000
50
อุทยานแห่งชาติคลองพนม
000000000000000
51
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
000000000000000
52
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
000000000000000
53
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
000000000000000
54
วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5
55
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
000000000000000
56
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
000000000000000
57
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
000000000000000
58
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
000000000000000
59
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
000000000000000
60
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
000000000000000
61
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
000000000000000
62
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
000000000000000
63
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
000000000000000
64
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
000000000000000
65
อุทยานแห่งชาติเขานัน
000000000000000
66
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
000000000000000
67
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
000000000000000
68
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
000000000000000
69
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
000000000000000
70
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
000000000000000
71
อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
000000000000000
72
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
000000000000000
73
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)
000000000000000
74
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
000000000000000
75
วนอุทยานน้ำตกรามัญ
000000000000000
76
วนอุทยานสระนางมโนราห์
000000000000000
77
วนอุทยานน้ำตกพ่าน
000000000000000
78
วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง
000000000000000
79
วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
80
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
000000000000000
81
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
000000000000000
82
วนอุทยานควนเขาวัง
000000000000000
83
วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
000000000000000
84
อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
85
อุทยานแห่งชาติบางลาง
000000000000000
86
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
000000000000000
87
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
000000000000000
88
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)
000000000000000
89
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชีโป (เตรียมการฯ)
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
90
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
000000000000000
91
อุทยานแห่งชาติไทรทอง
000000000000000
92
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
000000000000000
93
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
94
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
000000000000000
95
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
000000000000000
96
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
000000000000000
97
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
000000000000000
98
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
000000000000000
99
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
000000000000000
100
วนอุทยานภูผาล้อม
000000000000000
101
วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส
000000000000000
102
วนอุทยานหริรักษ์
000000000000000
103
วนอุทยานผางาม
000000000000000
104
วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา
000000000000000
105
วนอุทยานภูบ่อบิด
000000000000000
106
วนอุทยานโกสัมพี
000000000000000
107
วนอุทยานชีหลง
000000000000000
108
วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง
000000000000000
109
วนอุทยานภูพระ
000000000000000
110
วนอุทยานภูแฝก
000000000000000
111
วนอุทยานน้ำตกตาดสูง
000000000000000
112
วนอุทยานภูหัน-ภูระงำ
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
113
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
000000000000000
114
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
000000000000000
115
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
000000000000000
116
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
000000000000000
117
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
000000000000000
118
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
000000000000000
119
วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง
000000000000000
120
วนอุทยานน้ำตกผาหลวง
000000000000000
121
วนอุทยานดงบังอี่
000000000000000
122
วนอุทยานป่าสนหนองคู
000000000000000
123
วนอุทยานพนมสวาย
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
124
อุทยานแห่งชาติภูพาน
000000000000000
125
อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)
000000000000000
126
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
000000000000000
127
อุทยานแห่งชาติภูผายล
000000000000000
128
อุทยานแห่งชาติภูลังกา
000000000000000
129
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
000000000000000
130
อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการ)
000000000000000
131
วนอุทยานวังสามหมอ
000000000000000
132
วนอุทยานน้ำตกคอยนาง (ธารงาม)
000000000000000
133
วนอุทยานภูเขาสวนกวาง
000000000000000
134
วนอุทยานภูผาแด่น
000000000000000
135
วนอุทยานบัวบาน
000000000000000
136
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
137
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
000000000000000
138
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
000000000000000
139
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
000000000000000
140
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
000000000000000
141
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
000000000000000
142
อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
000000000000000
143
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
000000000000000
144
อุทยานแห่งชาติแควน้อย (เตรียมการฯ)
000000000000000
145
อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่
000000000000000
146
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
000000000000000
147
วนอุทยานห้วยน้ำลี
000000000000000
148
วนอุทยานวังยาว
000000000000000
149
วนอุทยานบึงสามพัน
000000000000000
150
วนอุทยานต้นสักใหญ่
000000000000000
151
วนอุทยานเขารัง
000000000000000
152
วนอุทยานเขาพลึง-บ้านด่าน
000000000000000
153
วนอุทยานน้ำตกแม่เฉย
000000000000000
154
วนอุทยานดงเจริญ
000000000000000
155
วนอุทยานวังท่าดี
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
156
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
000000000000000
157
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
000000000000000
158
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
000000000000000
159
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
000000000000000
160
วนอุทยานเขาหลวง
000000000000000
161
วนอุทยานถ้ำเขาวง
000000000000000
162
วนอุทยานห้วยคต
000000000000000
163
วนอุทยานนครไชยบวร
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
164
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
000000000000000
165
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
000000000000000
166
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
000000000000000
167
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
000000000000000
168
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
000000000000000
169
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
000000000000000
170
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
000000000000000
171
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการฯ)
000000000000000
172
อุทยานแห่งชาติแม่จริม
000000000000000
173
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
000000000000000
174
วนอุทยานแพะเมืองผี
000000000000000
175
วนอุทยานดอยม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง
000000000000000
176
วนอุทยานผาหลักหมื่น
000000000000000
177
วนอุทยานถ้ำผาตูบ
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
178
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
000000000000000
179
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
000000000000000
180
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)
000000000000000
181
อุทยานแห่งชาติแม่วะ
000000000000000
182
อุทยานแห่งชาติดอยจง
000000000000000
183
อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต
000000000000000
184
วนอุทยานม่อนพระยาแช่
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
185
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
000000000000000
186
อุทยานแห่งชาติแม่เมย
000000000000000
187
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)
000000000000000
188
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
000000000000000
189
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
000000000000000
190
อุทยานแห่งชาติลานสาง
000000000000000
191
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
000000000000000
192
อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ)
000000000000000
193
วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ
000000000000000
194
วนอุทยานพระธาตุห้วยลึก
000000000000000
195
วนอุทยานถ้ำลม-ถ้ำวัง
000000000000000
196
วนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ
000000000000000
197
วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน
000000000000000
198
วนอุทยานแก่งห้วยตาก
000000000000000
199
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
200
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
000000000000000
201
อุทยานแห่งชาติขุนแจ
000000000000000
202
อุทยานแห่งชาติภูซาง
000000000000000
203
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
000000000000000
204
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการฯ)
000000000000000
205
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
000000000000000
206
อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)
000000000000000
207
วนอุทยานน้ำตกห้วยก้างปลา
000000000000000
208
วนอุทยานดอยกาดผี
000000000000000
209
วนอุทยานดอยภูชี้ฟ้า
000000000000000
210
วนอุทยานถ้ำผาแล
000000000000000
211
วนอุทยานดอยหัวแม่คำ
000000000000000
212
วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง
000000000000000
213
วนอุทยานริมโขง
000000000000000
214
วนอุทยานภูชมดาว
000000000000000
215
วนอุทยานสันผาพญาไพร
000000000000000
216
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก
000000000000000
217
วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง
000000000000000
218
วนอุทยานน้ำตกตาดควัน
000000000000000
219
วนอุทยานห้วยน้ำช้าง
000000000000000
220
วนอุทยานดอยพระบาท
000000000000000
221
วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู
000000000000000
222
วนอุทยานพญาพิภักดิ์
000000000000000
223
วนอุทยานน้ำตกแม่โท
000000000000000
224
วนอุทยานภูลังกา
000000000000000
225
วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง
000000000000000
226
วนอุทยานน้ำตกมิโอฉ่อเต๊ะ
000000000000000
227
วนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น
000000000000000
228
วนอุทยานเขาพันปี
000000000000000
229
วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์
000000000000000
230
วนอุทยานร่องคำหลวง
000000000000000
231
วนอุทยานห้วยทรายมาน
000000000000000
232
วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน
000000000000000
233
วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ
000000000000000
234
วนอุทยานแม่สลอง
000000000000000
235
อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
236
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
000000000000000
237
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
000000000000000
238
อุทยานแห่งชาติผาแดง
000000000000000
239
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
000000000000000
240
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
000000000000000
241
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
000000000000000
242
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
000000000000000
243
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
000000000000000
244
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)
000000000000000
245
อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการฯ)
000000000000000
246
อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เตรียมการฯ)
000000000000000
247
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
000000000000000
248
อุทยานแห่งชาติขุนขาน
000000000000000
249
อุทยานแห่งชาติแม่วาง
000000000000000
250
วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี
000000000000000
251
วนอุทยานดอยเวียงแก้ว
000000000000000
252
อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)
000000000000000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
253
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ
000000000000000
254
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
000000000000000
255
อุทยานแห่งชาติสาละวิน
000000000000000
256
อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการฯ)
000000000000000
257
วนอุทยานไม้สักใหญ่
000000000000000
258
วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย
000000000000000
259
วนอุทยานถ้ำธาราลอด
000000000000000
260
วนอุทยานน้ำตกกลอโค๊ะ
000000000000000
261
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่แสด
000000000000000
262
วนอุทยานแก้วโกมล
000000000000000
263
วนอุทยานทุ่งบัวตอง
000000000000000
264
วนอุทยานน้ำตกแม่ยวมหลวง
000000000000000
265
วนอุทยานน้ำตกไม้ซางหนาม
000000000000000
266
วนอุทยานผาหินตั้ง
000000000000000
267
อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการฯ)
000000000000000